1. De wedstrijd vindt plaats op 08-10-2017.
 2. Er worden maximaal 100 bokbieren toegelaten tot de wedstrijd.
 3. Aan de wedstrijd (BONK 2017) mag worden deelgenomen door:
  • hobbybrouwers die in Nederland wonen
  • hobbybrouwers die in het buitenland wonen mits zij aangesloten zijn bij een Nederlands brouwgilde.
 4. Commercieel gebrouwen bieren zijn uitgesloten van deelname.
 5. Er moeten drie flesjes per inzending ingeleverd worden.
 6. Bieren kunnen worden ingezonden in de volgende klassen:
  • klasse C: Licht tot 30 EBC (Begin S.G. vanaf 1060);
  • klasse D: Donker vanaf 30 EBC (Begin S.G. vanaf 1060);
  • klasse V: Vrije klasse. Bij elk bier in de vrije klasse dient een logboekformulier te worden ingeleverd (logboekformulier downloaden).
 7. De biertypenlijst van het BKG is leidend en bindend.
 8. Opgave voor de wedstrijd dient schriftelijk te gebeuren (zowel analoog als digitaal) en is pas geldig nadat het inschrijfgeld is ontvangen.
 9. De kosten voor deelname zijn 6 euro per bier.
 10. Een deelnemer mag zich maar 1 keer inschrijven voor de wedstrijd.
 11. Deelnemers mogen maximaal 5 bokbieren insturen. Na volledige inschrijving ontvangt de deelnemer, via een e-mail, een bevestiging van deelname, een factuur en de flesetiketten.
 12. De deelnemer plakt de etiketten zorgvuldig en leesbaar op de flesjes, ongeveer 1,5 cm boven de bodem.
 13. Alle ter keuring ingezonden bieren dienen door de inzender zelf te zijn vervaardigd.
 14. Om herkenbaarheid vanwege uiterlijke kenmerken te voorkomen, dient het bier te worden ingezonden in de 30 cl standaard bruine "eurofles", afgesloten met een zilver- of goudkleurige kroonkurk.
 15. Alle flessen dienen vrij te zijn van persoonlijke kenmerken. Wanneer een inzending niet voldoet aan deze eis, is de inzending automatisch uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 16. De fles en sluiting dienen onbeschadigd te zijn. Slijtagekenmerken op het glas gelden niet als beschadigingen.
 17. De afstand tussen de sluiting en het bieroppervlak moet liggen tussen 1 en 4 cm.
 18. Het gebruik van schuimkraagbevorderende-, body verhogende-, houdbaarheidsmiddelen, bierpreventieven en enzymen, anders dan welke van nature aanwezig zijn in het graan, zijn verboden.
 19. De bieren dienen in de periode van 01-09-2017 t/m 08-09-2017 op 1 van de beschikbare inleveradressen ingeleverd te worden.
 20. Het is deelnemers op geen enkele wijze toegestaan de beoordeling van de keurmeesters te beïnvloeden.
 21. De jury bestaat uit keurmeesters welke door de wedstrijdcommissie op basis van hun deskundigheid daartoe zijn uitgenodigd.
 22. Als basis geldt dat er meer dan vijf inzendingen in een categorie moeten zijn om deze categorie te laten meedoen voor een prijsuitreiking. Bij minder dan vijf inzendingen in een categorie zal een inzending altijd gekeurd worden, maar mogelijk niet deelnemen aan de prijsuitreiking.
 23. Bij onvoldoende kwaliteit kan de keurmeester de wedstrijdcommissie adviseren één of meerdere prijzen niet toe te kennen.
 24. De wedstrijdcommissie is uitgesloten van deelname.
 25. Als een bier in de verkeerde klasse is terecht gekomen qua type of klasse, buiten de schuld van de inzender, zorgt de keurmeester ervoor, dat het wordt beoordeeld in de juiste klasse.
 26. Het oordeel van de keurmeester is bindend.
 27. Alle ingeleverde flessen vervallen aan de wedstrijdcommissie.
 28. De uitslag is ter inzage na de prijsuitreiking en zal gepubliceerd worden op de site van het BONK 2017.
 29. De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de Nationale Bokbierdag te Zutphen op 08-10-2017.
 30. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury als het de jurering betreft. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdcommissie.
 31. Prijzen zijn te verdienen voor elke klasse. Mits voldoende (vanaf 5) inzendingen worden per klasse (C, D en V) een eerste, tweede en derde prijs uitgereikt. De Wedstrijdcommissie heeft het recht hiervan af te wijken.

Voor overige regels volgen we het Centraal Reglement Bierwedstrijden opgesteld door het voormalig LABO.

0
0
0
s2sdefault

tekst uitleg BONK 2016

logo Brouwersgilde De Roode Toren